Obsah

Plán akcí pro žáky na školní rok 2022/2023

 

 • Říjen
  • Drakiáda
  • Seminář „Právní minimum pro žáky 8. a 9. třídy“
  • Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. stupně
  • Výchovný program pro žáky 1. i 2. stupně „Dravci“

 

 • Listopad
  • Výstava škol pro žáky 8. a 9. třídy ve sportovní hale v Tachově
  • Workshop pro žáky 9. třídy v SŠŽ Planá
  • Adventní dílny
  • Adventní zpívání

 

 • Prosinec
  • Čertí škola pro žáky 1. stupně
  • Čertí vybíjená pro žáky 1. stupně
  • Vánoční koncert žáků ZUŠ v Boru
  • Vánoční laťka pro žáky 2. stupně

 

 • Leden
  • Třídní kola recitační soutěže
  • Plavání pro 3. – 5. třídu
  • Dopravní výchova (teorie) pro žáky 3. – 5. třídy
  • Fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně

 

 • Únor
  • Dětský maškarní ples
  • Školní kolo recitační soutěže
  • Turnaj ve florbalu pro 2. stupeň

 

 • Březen
  • Okresní kolo recitační soutěže

 

 • Duben
  • Zápis do 1. třídy
  • Okrskové kolo fotbalového turnaje pro 1. stupeň
  • Projektový den – „Velikonoční dílny“
  • Dopravní výchova v Tachově pro 3. – 5. třídu

 

 • Květen
  • Školní kolo atletických závodů pro 1. stupeň
  • Návštěva budoucích žáků 1. třídy v základní škole a školní družině
  • Návštěva Techmanie pro žáky 6. – 9. třídy

 

 • Červen
  • Pohádkový les
  • Atletické závody pro 1. stupeň ve Stříbře
  • Cvičení v přírodě pro 1. stupeň
  • Baseballový turnaj pro 2. stupeň
  • Třídní výlety
  • Exkurze do ZOO Plzeň pro 1. stupeň a MŠ
  • Návštěva Planetária Plzeň pro 6. – 9. třídu