Obsah

Zaměstnanci školy


Vedení školy
Třídní učitelé - 1. stupeň
 • 1.A - Mgr. Jaroslava Klinderová,    jklinderova@zs-sedliste.cz
 • 2.A - Eliška Neverklová,                   eneverklova@zs-sedliste.cz
 • 3.A - PhDr. Michaela Műllerová,     mmullerova@zs-sedliste.cz
 • 4.A -  Bc. Adéla Šmídlová,               asmidlova@zs-sedliste.cz
 • 5.A -  Mgr. Aneta Chaloupecká       achaloupecka@zs-sedliste.cz
Třídní učitelé - 2. stupeň
 • 6.A - Mgr. Jaroslava Vavřínková,   jvavrinkova@zs-sedliste.cz
 • 7.A - Mgr. Oldřich Benda,                obenda@zs-sedliste.cz
 • 8.A - Mgr. Miloš Jíleček,                 mjilecek@zs-sedliste.cz 
 • 9.A - Mgr. Lenka Jeslínková,          ljeslinkova@zs-sedliste.cz
Netřídní učitelé
 • Mgr. Julie Cvačková,                    jcvackova@zs-sedliste.cz
 • David Jíleček,                                 djilecek@zs-sedliste.cz 
 • Daniel Rolínek,                               drolinek@zs-sedliste.cz
 • Mgr. Alena Jelínková,                   ajelinkova@zs-sedliste.cz
 • Jana Hauserová                            jhauserova@zs-sedliste.cz
 • Pavel Švanda                                 psvanda@zs-sedliste.cz
Asistenti pedagoga
 • Andrea Huclová,                           ahuclova@zs-sedliste.cz 
 • Dana Bayerová,                             dbayerova@zs-sedliste.cz
 • Radmila Dámková                        rdamkova@zs-sedliste.cz
 • Karolína Dušková,                         kduskova@zs-sedliste.cz
 • Jaroslava Sochorová,                   jsochorova@zs-sedliste.cz
 • Pavel Švanda                                 psvanda@zs-sedliste.cz
 • Lucie Plevková                              lplevkova@zs-sedliste.cz
Vychovatelky školní družiny
 • Jana Hauserová - vedoucí vychovatelka,     jhauserova@zs-sedliste.cz
 • Dana Bayerová,                                                 dbayerova@zs-sedliste.cz
 • Radmila Dámková                                            rdamkova@zs-sedliste.cz
Učitelky mateřské školy
 • Jitka Keszeli, zástupce ŘŠ pro MŠ               jkeszeli@zs-sedliste.cz
 • Vlaďka Havrdová,                                            vhavrdova@zs-sedliste.cz
 • Alena Gitová,                                                    agitova@zs-sedliste.cz
 • Michaela Kocandová                                      mkocandova@zs-sedliste.cz
 • Dana Košková, asistentka ped.                     dkoskova@zs-sedliste.cz
Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí dalších úseků školy

Správní zaměstnanci

 • Karel Vítkovský, kvitkovsky@zs-sedliste.cz
 • Monika Janovová
 • Andrea Felejová
 • Květa Radochová
 • Blanka Rejthárková

Pracovníci školní jídelny

 • Blanka Chaloupka Rutová, vedoucí kuchařka
 • Marcela Bogášová
 • Markéta Vojáčková


Významné funkce pedagogických pracovníků

 • Školní poradenské pracoviště

  Mgr. Jaroslava Vavřínková - výchovný poradce

  PhDr. Michaela Müllerová - školní metodik prevence

 • ICT koordinátor (výpočetní technika): David Jíleček
 • Koordinátor EVVO : Mgr. Jaroslava Vavřínková