Obsah

Zaměstnanci školy


Vedení školy
Třídní učitelé - 1. stupeň
 • 1.A - Eliška Neverklová
 • 2.A - PhDr. Michaela Műllerová
 • 3.A -  Mgr. Hana Marková
 • 4.A -  Mgr. Jaroslava Klinderová
 • 5.A -  Mgr. Vlasta Vojtechová
Třídní učitelé - 2. stupeň
 • 6.A - Mgr. Oldřich Benda
 • 7.A - Mgr. Miloš Jíleček
 • 8.A - Mgr. Lenka Jeslínková
 • 9.A - Bc. Jaroslava Vavřínková
Netřídní učitelé
 • Mgr. Julie Cvačková 
 • David Jíleček 
 • Bc. Banzragh Jargal
 • Mgr. Alena Jelínková
Asistenti pedagoga
 • Andrea Huclová 
 • Radmila Dámková
 • Dana Bayerová
 • Jitka Kortanová
 • Karolína Dušková
 • Jaroslava Sochorová
 • Jana Tvrdíková
Vychovatelky školní družiny
 • Radmila Dámková - vedoucí vychovatelka
 • Dana Bayerová
Učitelky mateřské školy
 • Jitka Keszeli
 • Vlaďka Havrdová
 • Alena Gitová
Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí dalších úseků školy

Správní zaměstnanci

 • Karel Vítkovský
 • Hana Kovácsová
 • Marie Říhová
 • Marie Šubrtová

Pracovníci školní jídelny

 • Blanka Chaloupka Rutová, vedoucí kuchařka
 • Marcela Bogášová
 • Markéta Vojáčková


Významné funkce pedagogických pracovníků

 • Výchovný poradce: Mgr. Lenka Jeslínková
 • ICT koordinátor (výpočetní technika): David Jíleček
 • Protidrogový koordinátor: PhDr. Michaela Müllerová