Obsah

Důležité informace

Od 17. 5. 2021 budou ve škole všechny třídy (bez rotace)

 

Školní družina bude otevřena bez omezení, včetně ranní družiny.

Školní jídelna bude taktéž bez omezení.

Aktuální rozvrhy tříd sledujte na DM Software.

Testování žáků bude probíhat 1x týdně (pondělí) - popřípadě při nástupu do školy jiný den v týdnu.

Mateřská škola - provoz beze změny

 

 

Informace k zahájení výuky na II. stupni od 3. 5. 2021

 

V naší škole bude výuka probíhat na II. stupni opět v týdenní rotaci.

Začínáme sudým týdnem.

 

 • Sudý týden:

Sedmá a osmá třída mají prezenční výuku – chodí do školy

Šestá a devátá třída mají distanční  výuku – jako dosud

 • Lichý týden:

Šestá a devátá třída mají prezenční výuku – chodí do školy

Sedmá a osmá třída mají distanční výuku – jako dosud.

 

Testování žáků probíhá ve stejné dny jako na I. stupni (pondělí a čtvrtek)

Obědy jsou zajištěny

 

 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Vláda ČR se dnes odpoledne usnesla na tom, že se v pondělí 26. dubna 2021 kompletně otevřou mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.

V naší MŠ se tedy od 26. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ.

 

Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem , bez testování dětí a bez povinnosti nosit roušku

 

Informace k zahájení výuky od 12. 4. 2021

 

V naší škole bude výuka probíhat na I. stupni v týdenní rotaci.

Začínáme lichým týdnem.

 

 • Lichý týden:

První, druhá a třetí třída mají prezenční výuku – chodí do školy

Čtvrtá a pátá třída mají distanční výuku – jako dosud.

 

 • Sudý týden:

První, druhá a třetí třída mají distanční výuku – jako dosud

Čtvrtá a pátá třída mají prezenční  výuku – chodí do školy

 

Prezenční výuka probíhá dle normálního rozvrhu.

 

Testování

Pravidelné povinné testování 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek ráno) prostřednictvím neinvazivního antigenního testu (odběr z přední části nosu). 

 • Průběh testu: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 
 • Testování se nebude týkat dětí a zaměstnanců, kteří prodělali covid, a to do doby max. 90 dní od pozitivního testu. V tomto případě budeme potřebovat 12. 4. doložit lékařskou zprávou, potvrzením z laboratoře či jiným dokladem, kdy byl proveden pozitivní test. 
 • Z povinného testování budou vyjmuti také zaměstnanci od 14. dne po uzavřeném očkování.
 • Negativní test je nutnou podmínkou pro účast na prezenční výuce.
 • Další informace k testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#rodice 

 

Povinnost nošení roušek a respirátorů

 

 • MŠ – děti nejsou povinny nosit roušku
 • ZŠ – žáci jdou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (na den potřebuje dítě alespoň 2 roušky)

 

V naší škole budou dodržována režimová opatření

 • Pravidelné větrání
 • Pravidelná desinfekce
 • Při dobrém počasí častý pobyt venku

 

Školní družina

Budou otevřena obě oddělení pro žáky 1. a 2. třídy lichý týden, pro žáky 4. a 5. třídy sudý týden.

 

Školní jídelna

Jídelna bude fungovat pro žáky ve škole.

 

Organizace testování

Pondělní test

 • Žáci, kteří přijdou do školy na vyučování, vyčkají před budovou školy na svého třídního učitele, který si je vyzvedne, odvede do své třídy a společně se otestují. 
 • Žák s pozitivním testem odchází do izolace a s rodiči domů, ostatní pokračují ve výuce.

Čtvrteční test

 • Žáci se společně otestují ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny. Žák s pozitivním testem odchází do izolace a celá třída následně domů, kde v izolaci vyčká na výsledek kontrolního PCR testu pozitivního žáka. V případě, že bude i kontrolní PCR test pozitivní, bude nařízena karanténa celé skupině.

Testovani

 

Co je od vás potřeba:

 • Vaše dítě by mělo mít zásobu chirurgických roušek.
 • Doložení data pozitivního testu, pokud dítě prodělalo Covid - nejpozději 12. 4. ráno.
 • Informaci o tom, zda a v jakém režimu bude navštěvovat školní družinu - nejpozději 12. 4. – týká se 1. a 2. třídy
 • Abyste neposílali dítě do školy nemocné či s náznakem onemocnění (kašel, rýma, teplota….)
 • Abyste nás informovali, pokud se dítě dostalo do kontaktu s covid pozitivní osobou. 
 • Vezměte na vědomí, že v případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, jsme povinni poslat domů celou třídu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

 

Děkujeme

lepu