Obsah

ZŠ a MŠ Staré Sedliště

 

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ a MATEŘSKÉ ŠKOLY DNE 25. 05. 2020

 

pro ZŠ

Vážení rodiče,

dne 25. 05. 2020 bude opět možná dobrovolná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce. V současné době pracujeme na zajištění všech podmínek k ochraně zdraví dětí i pracovníků školy, které budou v souladu s pokyny MŠMT (jejich přesné znění naleznete na www.msmt.cz).

Uvádíme stručný popis podmínek, za jakých mohou vaše děti přijít dne 25. 05. 2020 do školy. Přímá účast na výuce je i nadále dobrovolná a je zcela na zvážení zákonných zástupců, zda své dítě do školy pošlou.

V případě zájmu pošlete vyplněnou Přihlášku nejpozději do 18. 05. 2020 na adresu:

mjilecek@zs-sedliste.cz

 

Přihláška je ke stažení ZDE

Pokud o docházku zájem nemáte, není třeba nic oznamovat.

Skupiny dětí musí být stále stejné a maximální počet dětí ve skupině je 15. 

 Třídní učitelé budou i nadále zajišťovat vzdělávání dětí stejným způsobem jako dosud - distančně. Nepůjde tedy o klasické vyučování, žáci budou pouze pod  pedagogickým dohledem plnit úkoly, které jsou zadávány domů. (Obsah učiva a úkoly budou tedy pro děti ve škole i pro ty, které zůstanou doma, naprosto stejné).

 

Čestné prohlášení

 • Před prvním vstupem do školy – 25.5. 2020  musí žák odevzdat vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Toto prohlášení naleznete na našich www stránkách i na stránkách MŠMT. Součástí prohlášení je i vymezení osob s rizikovými faktory. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

 • Pokud nemáte možnost čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout v poštovní schránce u hlavního vchodu do ZŠ

Formulář čestné prohlášení ke stažení ZDE.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Stravování v MŠ a ZŠ je pro přihlášené strávníky zajištěno.

Výuka v ZŠ končí v 11:40 hod. Odpolední provoz ŠD je do 15:00.

MŠ bude otevřena bez omezení

 

pro MŠ

Vážení rodiče,

pro MŠ platí pravidla jako pro žáky 1. stupně. Přhláška a čestné prohlášení pro MŠ ke stažení pod textem.

Přihláška je ke stažení ZDE

Formulář čestné prohlášení ke stažení ZDE.


Instrukce pro MŠ ke stažení ZDE

 

 

 

Příprava žáků na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020

Škola od 11.5.2020 umožní žákůmúčast na přípravě na přijímací zkoušky do SŠ.

Ta bude probíhat od 9:00 - 11:00 po dohodě s vyučujícím.

Zákonný zástupce žáka je povinen: 

1. vyjádřit zájem o docházku do školy - do 7.5.2020 - mailem na mjilecek@zs-sedliste.cz

2. vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez něj nebude  umožněna osobní účast žáka ve škole) - předkládá se při prvním vstupu do školy

Formulář čestné prohlášení ke stažení ZDE.

 

 

Žádáme rovněž rodiče a žáky, aby si podrobně prostudovali přiloženou metodiku a žáci dbali na její dodržování.

Metodika ke stažení ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 a v souladu s pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti  dětí a jejich zákonných zástupců.

Veškeré informace týkající se zápisu a potřebných dokladů máte k dispozici  v přílohách níže. Doufám, že tuto mimořádnou formu zápisu společně zvládneme.

L. Černá, vedoucí učitelka MŠ

 

                   Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se bude konat :

                                      dne  4. 5.2020 v čase od 8,00 – 15,00 hodin

 

 Podepsanou přihlášku i s jejími přílohami je možné doručit následujícími způsoby:

 

 • do datové schránky školy : azhmhsn
 • e-mailem:  mjilecek@zs-sedliste.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou na adresu školy (Základné škola a Mateřská škola Staré Sedliště 360, 348 01 Staré Sedliště)
 • do poštovní schránky ZŠ umístěné u vstupu
 • ve výjimečném případě osobním podáním žádosti rodičem

Kritéria přijetí do MŠ

Přihláška do MŠ

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 

Vážení rodiče, vzhlem k situaci se zápis uskuteční elektronicky. 

Termín pro vyplnění přihlášek je od 6.4.2020 8:00 do 10.4.2020

Po kliknutí na odkaz uvedený níže se otevře stránka, kde vyplníte požadované údaje.

Vyplněnou a vámi podepsanou přihlášku odevzdejte do ředitelny dne 14.4.2020 od 8:00 - 15:00

 

Rodiče, kteří nemají přístup k počítači, mohou vyplnit přihlášku ve škole.

Od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020, každý den vždy od 10:00 do 12:00.

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssedliste/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

Miloš Jíleček 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Z rozhodnutí vlády ČR bude naše ZŠ  od zítřka 11.3.2020 UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ.  Jakmile budeme mít další informace, doplníme je. Sledujte naše stránky.

Úkoly pro domácí přípravu po dobu uzavření školy najdete v sekci PROJEKTY PRO ŽÁKY 


Mateřská škola je od 17.3. 2020 do odvolání uzavřena.

 

Miloš Jíleček - ředitel školy

 

 

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště je příspěvkovou organizací obce Staré Sedliště. Naše základní škola je školou úplnou, prostory školy jsou stavěny pro 240 žáků. Jejími součástmi jsou školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Hlavní budova školy byla otevřena v září roku 1983, další školní rok byly uvedeny do provozu všechny budovy a technické zázemí. Do nově postavené školy začali dojíždět žáci z okolních obcí - Úšava, Maršovy Chody, Částkov, Nové Sedliště, Labuť, Mchov, Tisová, Jemnice, Hlinné, Lhotka a Trnová.

Jsme spádovou školou pro obce Tisová, Lhotka, Částkov, Maršovy Chody, Mchov, Nové Sedliště, Labuť.