Obsah

***

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště je příspěvkovou organizací obce Staré Sedliště. Naše základní škola je školou úplnou, prostory školy jsou stavěny pro 240 žáků. Jejími součástmi jsou školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Hlavní budova školy byla otevřena v září roku 1983, další školní rok byly uvedeny do provozu všechny budovy a technické zázemí. Do nově postavené školy začali dojíždět žáci z okolních obcí - Úšava, Maršovy Chody, Částkov, Nové Sedliště, Labuť, Mchov, Tisová, Jemnice, Hlinné, Lhotka a Trnová.

Jsme spádovou školou pro obce Tisová, Lhotka, Částkov, Maršovy Chody, Mchov, Nové Sedliště, Labuť.