Obsah

Zaměstnanci školy


Vedení školy
Třídní učitelé - 1. stupeň
 • 1.A - Mgr. Hana Marková
 • 2.A - Mgr. Jaroslava Klinderová
 • 3.A - Mgr. Vlasta Vojtechová
 • 4.A - Bc. Radka Novosadová 
 • 5.A - Mgr. Monika Komrsková
Třídní učitelé - 2. stupeň
 • 6.A - Mgr. Lenka Jeslínková
 • 7.A - Mgr. Jitka Lorencová
 • 8.A - Mgr. Oldřich Benda 
 • 9.A - Bc. Hana Kovaříková, DiS
Netřídní učitelé
 • Mgr. Jana Nováková 
 • Mgr. Julie Cvačková 
 • David Jíleček 
 • Eliška Neverklová
 • Bc. Jaroslava Vavřínková
Asistenti pedagoga
 • Andrea Huclová 
 • Radmila Dámková
 • Kateřina Valíčková
Vychovatelky školní družiny
 • Radmila Dámková - vedoucí vychovatelka
 • Kateřina Valíčková
Učitelky mateřské školy
 • Ludmila Černá - zástupce řed. školy pro MŠ
 • Vlaďka Havrdová
 • Alena Gitová
Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí dalších úseků školy

Správní zaměstnanci

 • Václav Koza
 • Hana Kovácsová
 • Marie Říhová
 • Marie Šubrtová

Pracovníci školní jídelny

 • Blanka Rutová, vedoucí kuchařka
 • Marcela Bogášová
 • Ludmila Pecháčková


Významné funkce pedagogických pracovníků

 • Výchovný poradce: Mgr. Lenka Jeslínková
 • ICT koordinátor (výpočetní technika): David Jíleček
 • Protidrogový koordinátor: Bc. Radka Novosadová