Obsah

Zaměstnanci školy


Vedení školy
Třídní učitelé - 1. stupeň
 • 1.A - Mgr. Vlasta Vojtechová
 • 2.A - Radka Novosadová
 • 3.A - Mgr. Monika Komrsková
 • 4.A - Mgr. Hana Marková
 • 5.A - Mgr. Jaroslava Klinderová
Třídní učitelé - 2. stupeň
 • 6.A - Mgr. Oldřich Benda
 • 7.A - Bc. Hana Kovaříková
 • 8.A - Mgr. Lenka Jeslínková
 • 9.A - Mgr. Jitka Lorencová
Netřídní učitelé
 • Mgr. Jana Nováková 
 • Mgr. Julie Cvačková 
 • David Jíleček 
 • Bc. Hana Marková
 • Jaroslava Vavřínková
Asistenti pedagoga
 • Andrea Huclová - asistent pedagoga
 • Jaroslava Vavřínková - asistent pedagoga
 • Helena Fertšaková - asistent pedagoga
 • Radmila Dámková
Vychovatelky školní družiny
 • Kateřina Valíčková
 • Radmila Dámková
Učitelky mateřské školy
 • Ludmila Černá
 • Vlaďka Havrdová
 • Alena Gitová
Nepedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí dalších úseků školy

Správní zaměstnanci

 • Václav Koza
 • Andrea Říhová
 • Marie Říhová
 • Pavlína Šmídlová

Pracovníci školní jídelny

 • Blanka Rutová, vedoucí kuchařka
 • Marcela Bogášová
 • Ludmila Pecháčková


Významné funkce pedagogických pracovníků

 • Výchovný poradce: Mgr. Lenka Jeslínková
 • ICT koordinátor (výpočetní technika): David Jíleček
 • Protidrogový koordinátor: Radka Novosadová