Obsah

Zápis ze zasedání školské rady

Datum konání: 14. 6. 2023

Přítomni: Michaela Dvořáková, Mgr. Julie Cvačková, Mgr. Jaroslava Vavřínková, Dušan Krýsl, Mgr. Jitka Lorencová

Omluveni: Pavla Kamarýtová, Ing. Jitka Klauberová

 

Program:

1. Seznámení s pravidly zasedání Školské rady

2. Seznámení se změnami v novém ŠVP (informatika, třídnické hodiny)

3. Aktualizace kontaktů členů Školské rady

4. Sestavení jednacího řádu Školské rady jeho aktualizace a schválení

5. Seznámení s dotačním programem „Podpora školám se silným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“

 

Zápis zhotovila Mgr. Jaroslava Vavřínková