Obsah

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště je příspěvkovou organizací obce Staré Sedliště. Dnem 1. 1. 1995 jí byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je obec Staré Sedliště.

Hlavní budova školy byla otevřena v září roku 1983, další školní rok byly uvedeny do provozu všechny budovy a technické zázemí.

škola

 

Do nově postavené školy začali dojíždět žáci z okolních obcí - Úšava, Maršovy Chody, Částkov, Nové Sedliště, Labuť, Mchov, Tisová, Jemnice, Hlinné, Lhotka a Trnová.

Naše základní škola je školou úplnou, prostory školy jsou stavěny pro 240 žáků.

Jejími součástmi jsou školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

Jsme spádovou školou pro obce Tisová, Lhotka, Částkov, Maršovy Chody, Mchov, Nové Sedliště, Labuť.

Tělocvična je propojena s hlavní budovou. V prosinci 2013 byla dokončena její kompletní rekonstrukce. Ve spojovací chodbě je kromě nářaďovny, šaten, nově zrekonstruovaných sprch také kabinet tělesné výchovy a pracovních činností s učebnou.

TV