Obsah

Základní škola

Informace k zahájení výuky od 12. 4. 2021

 

V naší škole bude výuka probíhat na I. stupni v týdenní rotaci.

Začínáme lichým týdnem.

 

 • Lichý týden:

První, druhá a třetí třída mají prezenční výuku – chodí do školy

Čtvrtá a pátá třída mají distanční výuku – jako dosud.

 

 • Sudý týden:

První, druhá a třetí třída mají distanční výuku – jako dosud

Čtvrtá a pátá třída mají prezenční  výuku – chodí do školy

 

Prezenční výuka probíhá dle normálního rozvrhu.

 

Testování

Pravidelné povinné testování 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek ráno) prostřednictvím neinvazivního antigenního testu (odběr z přední části nosu). 

 • Průběh testu: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 
 • Testování se nebude týkat dětí a zaměstnanců, kteří prodělali covid, a to do doby max. 90 dní od pozitivního testu. V tomto případě budeme potřebovat 12. 4. doložit lékařskou zprávou, potvrzením z laboratoře či jiným dokladem, kdy byl proveden pozitivní test. 
 • Z povinného testování budou vyjmuti také zaměstnanci od 14. dne po uzavřeném očkování.
 • Negativní test je nutnou podmínkou pro účast na prezenční výuce.
 • Další informace k testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#rodice 

 

Povinnost nošení roušek a respirátorů

 

 • MŠ – děti nejsou povinny nosit roušku
 • ZŠ – žáci jdou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (na den potřebuje dítě alespoň 2 roušky)

 

V naší škole budou dodržována režimová opatření

 • Pravidelné větrání
 • Pravidelná desinfekce
 • Při dobrém počasí častý pobyt venku

 

Školní družina

Budou otevřena obě oddělení pro žáky 1. a 2. třídy.

 

Školní jídelna

Jídelna bude fungovat v rámci opatření

 

Organizace testování

Pondělní test

 • Žáci, kteří přijdou do školy na vyučování, vyčkají před budovou školy na svého třídního učitele, který si je vyzvedne, odvede do své třídy a společně se otestují. 
 • Žák s pozitivním testem odchází do izolace a s rodiči domů, ostatní pokračují ve výuce.

Čtvrteční test

 • Žáci se společně otestují ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny. Žák s pozitivním testem odchází do izolace a celá třída následně domů, kde v izolaci vyčká na výsledek kontrolního PCR testu pozitivního žáka. V případě, že bude i kontrolní PCR test pozitivní, bude nařízena karanténa celé skupině.

Testovani

 

Co je od vás potřeba:

 • Vaše dítě by mělo mít zásobu chirurgických roušek.
 • Doložení data pozitivního testu, pokud dítě prodělalo Covid - nejpozději 12. 4. ráno.
 • Informaci o tom, zda a v jakém režimu bude navštěvovat školní družinu - nejpozději 12. 4. – týká se 1. a 2. třídy
 • Abyste neposílali dítě do školy nemocné či s náznakem onemocnění (kašel, rýma, teplota….)
 • Abyste nás informovali, pokud se dítě dostalo do kontaktu s covid pozitivní osobou. 
 • Vezměte na vědomí, že v případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, jsme povinni poslat domů celou třídu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

 

Děkujeme

lepu