Obsah

Školská rada

Složení školské rady
Zástupci rodičů

Dita Havlíková

Dušan Krýsl - předseda školské rady

Zástupci zřizovatele

Michaela Dvořáková

Pavla Kamarýtová

Zástupci učitelů

Mgr. Julie Cvačková

Bc. Jaroslava Vavřínková