Obsah

ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v termínu 24. 4. – 10. 5. 2024 byly vybrány 2 povinné volitelné předměty, jež budou otevřeny ve školním roce 2024/2025:

sportovní hry a informatika

 

Rozdělení žáků do jednotlivých předmětů proběhne na začátku školního roku.

 

Výsledky dotazníkového šetření:

Název předmětu

Počet hlasů

Sportovní hry

21

Informatika

19

Přírodovědec (badatelská výuka přírodovědných předmětů)

6

Domácnost (vedení domácích prací, vaření, šití…)

2

Dramatická a čtenářská výchova (herectví, osobnostní rozvoj, rozvoj čtenářských dovedností)

2