Obsah

Plán akcí pro žáky na školní rok 2023/2024

 • Říjen
 • Drakiáda
 • Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. stupně
 • Festival Posviť si na budoucnost – pro žáky 9. tříd, prezentace středních škol a SOU
 • Listopad
 • Prezentace středních škol – pro vycházející žáky a jejich rodiče – Tachov
 • Workshop pro žáky 9. třídy v SŠŽ Planá
 • Adventní dílny
 • Adventní zpívání
 • Exkurze do Technického muzea Praha – pro žáky 2. stupně
 • Prosinec
 • Čertí škola pro žáky 1. stupně
 • Čertí vybíjení pro žáky 1. stupně
 • Vánoční koncert žáků ZUŠ v Boru
 • Vánoční laťka pro žáky 2. stupně
 • Leden
 • Třídní kola recitační soutěže
 • Plavání pro 3. – 4. třídu
 • Dopravní výchova (teorie) pro žáky 3. – 5. třídy
 • Fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně
 • Lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně
 • Únor
 • Dětský maškarní ples
 • Školní kolo recitační soutěže
 • Turnaj ve florbalu pro 2. stupeň
 • Březen
 • Okresní kolo recitační soutěže
 • Den otevřených dveří ve škole – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
 • Duben
 • Zápis do 1. třídy
 • Okrskové kolo fotbalového turnaje pro 1. stupeň
 • Projektový den – velikonoční dílny
 • Dopravní výchova v Tachově pro 3. – 5. třídu
 • Květen
 • Školní kolo atletických závodů pro 1. stupeň
 • Návštěva budoucích žáků 1. třídy v základní škole a školní družině
 • Návštěva Techmanie pro žáky 6. – 9. třídy
 • Červen
 • Pohádkový les
 • Atletické závody pro 1. stupeň ve Stříbře
 • Cvičení v přírodě pro 1. stupeň
 • Baseballový turnaj pro 2. stupeň
 • Třídní výlety
 • Exkurze do ZOO Plzeň pro 1. stupeň a MŠ
 • Návštěva Planetária Plzeň pro 6. – 9. třídu