Obsah

Akce školy – školní rok 2021/22

Září

Zahájení školního roku 2021/22

 

Cvičení v přírodě 1. stupeň - probíhalo po třídách vzhledem k epidemiologické situaci

 

 

Říjen

Turnaj ve vybíjené - 2. stupeň

 

 

Prosinec

Soutěž o nejlépe vyzdobené "čertovské" dveře

 

 

Únor

Pohádka O Lesíčkovi - divadlo pro 1. stupeň a děti MŠ - hrazeno Krajským úřadem Plzeň

 

Beseda Expedice středověk - beseda pro žáky IV. - IX. Třídy