Obsah

Akce školy 2019/2020

 

Září

2. 9.  

Slavnostní zahájení školního roku

10. 9. 

Divadlo Z Bedny – pohádka O loupežníkovi

Divadelní představení viděli žáci I., II. třídy a děti z MŠ

20. 9. 

Cvičení v přírodě – I. stupeň

Páťáci si připravili pro mladší spolužáky stopovanou s úkoly

pro jednotlivé třídy. Na konci trasy všichni hledali poklad.

 

Říjen

16. 10. 

Drakiáda je tradiční akce, kterou pořádá MŠ, ŠD a ZŠ.

I letos bylo na obloze vidět mnoho draků.

23. 10. 

Turnaj ve vybíjené žáků II. stupně vyhrála IX. třída

22. 10. – 25. 10. 

Výstava hub

25. 10. 

Vystoupení žáků I. stupně na besedě s důchodci

 

Listopad

  5. 11. 

Burzy škol v Tachově se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

12. 11.

Den otevřených dveří SOŠ v Plané pro žáky 8. a 9. tříd.

12. 11. 

Ukázka výcviku dravců, beseda s pracovníkem záchranné stanice.

Akce se zúčastnili žáci ZŠ a děti z MŠ.

22. 11. 

Den otevřených dveří v SPŠ Tachov Světce pro žáky 8. a 9. třídy.

26. 11. 

Vánoční dílny

Tradiční akce, které se zúčastnili žáci celé školy.

29. 11.

Chlapci 8. a 9. třídy se zúčastnili okresního turnaje ve florbalu v Tachově.

30. 11.

Zpívání u vánočního stromu a jarmark

Opět po roce zazpívali děti z MŠ a žáci ZŠ koledy svým blízkým a ostatním návštěvníkům.

Ve škole si mohli všichni posedět a ochutnat cukroví, které žáci napekli, zakoupit si drobné dárečky. Probíhala také sbírka pamlsků, pro psy v útulku v Tachově, které byly předány i s vybraným finančním darem. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

 

Prosinec

6. 12.    

Čertovská vybíjená

Žáci I. stupně bojovali ve smíšených družstvech. Všichni hráči si odnesli sladkou odměnu.

11.12.

Česko zpívá koledy

Zpívání u vánočního stromu ve Starém Sedlišti. Koledy společně s žáky školy zpívali rodiče a ostatní obyvatelé obce.

12. 12.

Planeta Země

Přednáška o Kolumbii, kterou si vyslechli žáci II. stupně, se konala v Tachově v kině Mže.

16.12.

Koncert žáků ZUŠ v Boru

Opět k nám přijeli žáci ze ZUŠ v Boru. Zahráli dětem z MŠ a žáky ZŠ, společně jsme si zazpívali koledy.

17.12.

Vánoční Plzeň

Již tradičně žáci naší školy navštíví v adventním čase filmové představení v Plzni

a prohlédnou si vánočně vyzdobené náměstí.

20.12.

Vánoční laťka žáků II. stupně

 

Leden 2020

7. 1.

Tonda na cestách

Přednáška pro všechny žáky školy, kde se žáci dozvěděli důležité informace k třídění odpadů.

9.1.

Divadlo Alfa v Plzni

Honza, Honzo? Honzo!

Představení viděli žáci I. stupně, prohlédli si i zákulisí divadla.

10.1.

Divadlo pana Pohody 

Pohádku viděli žáci I. a II. třídy a děti z MŠ.

16.1.

Žáci VIII. třídy navštívili SŠ v Boru.

21.1.

Magičtí Lucemburkové

Přednáška Libora Marka o životě Lucemburků pro žáky IV. – IX. třídy

28.1.

Hudební divadlo z Karlových Varů – O Lesíčkovi, jak mu uletěly včely

30.1.

Fotbalový turnaj pro žáky I. stupně uspořádali páťáci, kteří byli kapitáni družstev.

Celý turnaj zdárně vedli rozhodčí D. Zelený a D. Dvořák, žáci IX. a VIII. třídy.

Po skončení turnaje si žáci převzali pololetní vysvědčení.

 

Únor

24.2.

Letci RAF – beseda pro žáky VIII. a IX. třídy

25.2.

Školní kolo v recitační soutěži

V letošním roce se zúčastnil větší počet soutěžících z II. stupně.

Do okresního kola postoupili:

I.kat. Natálie Hamerlová II. tř., Amálie Pelešková III. tř.

II. kat. Tereza Pírková IV. tř., Matěj Kormoš V. tř.

 III. kat. Tomáš Marek VII. tř.

 IV. kat. Nela Pírková VIII. tř.

29.2.

29. 2. Dětský maškarní ples

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar