Obsah

Matematika

M 9.3. - 27.3. 2020

M 30.3. - 3.4. 2020

M 6.4 - 10.4. 2020

M 14.4. - 19.4. 2020

M 20.4. - 24.4. 2020

M 27.4. - 30.4. 2020

M 4.5. - 8.5. 2020

M 11.5. - 15.5. 2020

M 18.5. - 22.5. 2020

M 25.5. - 29.5. 2020

M 1.6. - 5.6. 2020

Poslední úkol z matematiky 8.6. - 12.6. 2020

 

Přírodopis

 9.3. - 27.3. 2020

Pokyny pro práci s pracovními listy

Př pracovní listy formát pdf 30.3. - 14.4. 2020

Př pracovní listy pro tisk 30.3. - 14.4. 2020

Učivo a úkoly 14.4. do konce dubna

Učivo a úkoly 18.5. - 5.6. 2020

 

Zeměpis

Z 9.3. - 27.3. 2020

Z od 1.4. 2020

Z od 18.5. 2020

 

Český jazyk

ČJ 9.3. - 27.3. 2020

ČJ 30.3. - 3.4. 2020

ČJ 6.4. - 10.4. 2020 informace

ČJ 6.4. - 10.4. prezentace ke stažení

ČJ 14.4. - 17.4. 2020 informace

ČJ 14.4. - 17.4. prezentace ke stažení

ČJ 20.4. - 24.4. 2020

ČJ 20.4. - 24.4. prezentace ke stažení

ČJ 27.4. - 30.4. 2020

ČJ 27.4. - 30.4. prezentace Souhrn. procvičování větných členů

ČJ 4.5. - 8.5. 2020

ČJ 4.5. - 8.5. prezentace Grafické znázornění věty jednoduché

ČJ 11.5. - 15.5. 2020

ČJ řešení úkolu z minulého týdne

ČJ Stříhací úkol

ČJ 18.5. - 22.5. 2020

ČJ 25.5. - 29.5. 2020

ČJ Pracovní list - Věta jednoduchá

ČJ Přečtěte si 

ČJ řešení úkolu z minulého týdne

ČJ Ukradený kaktus - pracovní list

ČJ 1.6. - 5.6. 2020

ČJ Pracovní list - Věta jednoduchá - řešení z minulého týdne

ČJ Pracovní list - Opakování věta jednoduchá a souvětí

ČJ 8.6. - 12.6. 2020

ČJ Pracovní list - Opakování věta jednoduchá a souvětí - řešení z minulého týdne

ČJ Pracovní list - závěrečné opakování

ČJ Závěrečné opakování - řešení

 

 

Anglický jazyk

AJ 9.3. - 27.3. 2020

AJ 2.4. - 8.4. 2020

Anglické časopisy online

Anglický jazyk 14.4. -24.4. 2020

Anglický jazyk 27.4. - 7.5. 2020

Anglický jazyk 18.5. - 29.5. 2020

Anglický jazyk 1.6. - 12.6. 2020

 

Dějepis

D 9.3. - 27.3. 2020

D 30.3. - 3.4. 2020

D 6.4. - 10.4. 2020

D 14.4. - 17.4. 2020

D 20.4. - 24.4. 2020

D 27.4. - 30.4. 2020

D 4.5. - 8.5. 2020

D 11.5. - 15.5. 2020

D11.5. - 15.5. 2020 Císařský Řím - pracovní list

D 18.5. - 22.5. 2020

D Adoptivní císaři - pracovní list

D 25.5. - 29.5. 2020

D pracovní list - Počátky křesťanství

D řešení úkolu z minulého týdne

D 1.6. - 5.6. 2020

D Pracovní list - Počátky křesťanství - řešení

D Pracovní list - římští bohové

D 8.6. - 12.6. 2020

D Pracovní list - římští bohové - řešení