Obsah

Akce školy 2018/2019

Září

3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku

7. 9. Hry v přírodě – I. + II. stupeň

11. 9. Cvičení v přírodě, stopovaná I. + II. stupeň

12. 9. divadelní představení divadlo Z Bedny- I. +II. třída + MŠ

Probíhá rekonstrukce učebny CH, F, Př, která byla započata v červenci 2018

 

Říjen

5. 10. Mimořádná prohlídka reprezentativních prostor Pražského hradu- žáci 4. – 9. třídy

10. 10. Žáci 9. třídy se zúčastnili exkurze v SOŠ ve Stříbře

10. 10.  Pěvecké a taneční vystoupení žáků 4. třídy na Besedě s důchodci, kterou pořádal OÚ

         ve Starém Sedlišti

25. 10. Drakiáda pro děti z MŠ, žáky školy i veřejnost

 

Listopad

6. 11. Burza škol Tachov Mže – jako každý rok, tak i letos se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili.

8. 11. Přednáška 100 let Českého státu

         Pan Libor Marek  seznámil žáky 5. – 9. třídy s historií vzniku státu, na ukázku měl také i              předměty, které lidé běžně používali v té době.

23. 11. Den otevřených dveří SOŠ Tachov Světce pro žáky 8. a 9. třídy

29. 11. Adventní dílny

29. 11.  Okresní kolo  florbal – starší žáci – 1. místo, postup do krajského kola

 

Prosinec

1. 12. Vánoční zpívání a jarmark

5. 12. Čertovská vybíjená I. stupeň

7. 12. Krajské kolo ve florbalu – starší žáci  Plzeň

10. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ v Boru pro žáky ZŠ a děti z MŠ

13. 12. Přednáška o Myomaru- Barmě – žáci II. stupně, Tachov kino Mže

14. 12. Vánoční Plzeň- filmová pohádka Čertí brko, prohlídka náměstí v Plzni

20. 12. Exkurze do Muzea v Tachově I. + V. třída  Vánoce, Výstava betlémů

 

Leden

11. 1. – 29. 3.  Plavecký výcvik – III. + IV. třída

31. 1. Turnaj ve fotbale I. stupeň

 

Únor

8. 2. 2019 Den otevřených dveří SŠ v Boru – akce se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy

Lyžařský výcvik II. st. 18. 2. – 22. 2. Mariánské Lázně

 

Březen

5. 3. Školní kolo v recitaci

        Do okresního kola postoupili: Matěj Kormoš a Leona Kašparová – 2. kategorie

                                                             Tomáš Marek - 3. kategorie

15. 3. Okresní kolo v recitaci v Tachově 
           Naší školu reprezentovali: 
           Leona Kašparová, Matěj Kormoš z IV. třídy a Tomáš Marek z VI. třídy. 


20. 3. Dopravní výchova – teoretická část, výuka proběhla ve IV. a V. třídě.


21. 3. Matematická soutěž KLOKAN – zúčastnili se  žáci 2. – 9. třídy.

           Celkovým vítězem na naší škole se stal Tomáš Hospodářský z V. třídy.


24. 3. Dětský maškarní karneval
          Děti i rodiče si v neděli 24. 3. 2019 zatančili za doprovodu písní Inky Rybářové.

Duben


4. 4. Zápis do první třídy


4. 4. Přednáška pana Libora Marka – Poslední Přemyslovci, pro žáky 5. – 9. třídy

 

17. 4. Divadlo p. Pohody pro žáky MŠ a I. a II. třídy

          - Výlet  žáků IV. – IX. třídy - Amberg

           - Velikonoční dílny ve třídách - I. stupeň

 

25. 4. Okrskové kolo ve fotbale I. stupeň – Stráž

           3. místo obsadili žáci v mladší i starší kategorii.

 

26. 4. Dopravní soutěž – okresní kolo v Tachově

          Žáci 5. a 6. třídy skončili na 9. místě, zúčastnili se také žáci 8. a 9. třídy.

 

Květen

 

13. 5. Sférické kino

           Žáci ZŠ a děti MŠ si připadali, jako by byli přímo pod hvězdnou oblohou,

           nebo prozkoumávali nekonečný  vesmír.

 

24. 5. Atletické závody - I. stupeň

           Jako každý rok si žáci I. až V. třídy poměřili síly v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky,  

           běhu na 60m a vytrvalostním běhu.

           Ti nejlepší z každé třídy obdrželi diplom a drobné ceny.

 

30. 5. Výlet V. třídy do Tachova a na přehradu Lučina

 

31. 5. Pohádkový les

 

           Žáci V. a IX. třídy si připravili pro žáky I. – IV. třídy zajímavé úkoly, proměnili se v pohádkové

           bytosti a celé dopoledne své spolužáky provázeli pohádkovým lesem.

           Na trasu se vydaly i děti z MŠ.

          

Červen

 

3. 6.  Tachov ZŠ  Zárečná – Dopravní výchova  pro žáky 3. - 5. třídy

 

5. 6. Výlet na hrad Karlštejn

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar