Obsah

Mateřská škola

Zápis do MŠ

 

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí šíření onemocnění COVID-19 a v souladu s pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 i tento rok bez přítomnosti  dětí a jejich zákonných zástupců.

Veškeré informace týkající se zápisu a potřebných dokladů jsou uvedeny níže

                                                                                                                                                                                                                        Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022  začíná :

                                                                    4. 5.2021

Vyplněnou  přihlášku i s jejími přílohami ( viz dále ) je možné doručit následujícími způsoby :

 

  • do datové schránky školy : azhmhsn

 

  • e-mailem  :   mjilecek@zs-sedliste.cz   s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),  pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod., je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží

 

  • poštou na adresu základní školy a mateřské školy (Základné škola a Mateřská škola Staré Sedliště 360, 348 01)

 

  • do poštovní schránky MŠ, umístěné u vstupu do budovy MŠ
  • elektronickou formou na stránce 
  • zde 
  • ve výjimečném případě osobním podáním žádosti rodičem -  je možné po telefonické domluvě  na tel.  MŠ :  374 787 714 – L. Černá   sjednat konkrétní termín , vyplnit přihlášku individuálně s dodržením všech  platných mimořádných protiepidemiologických opatření v MŠ

Podání přihlášek v jakékoli pro Vás vhodné formě je možné nejdéle do 16.5.2021.

                                                                  

 

Podmínky a kritéria  pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání

 

 Podmínky  :

 

Přihlášku k docházce do předškolního zařízení může podat zákonný zástupce po docílení 3 let věku dítěte. Ve výjimečných případech může být přijato dítě mladší 3 let, záleží však na stanovených kritériích, na počtu podaných přihlášek, na kapacitě školy .Dítě mladší 3 let musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny RVP a ŠVP § 4 a 5 školského zákona.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4  školského zákona je vždy přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky  a dítě s odkladem školní docházky.

Podmínkou přijetí dětí ve všech věkových kategoriích je trvalý pobyt dítěte v působnosti obce, u cizinců místo pobytu.

 

Kritéria  pro přijímaní dětí na školní rok 2021/2022 :

 

 

  1. Přednostně  se přijímají děti, které v době do 31.8.2021 dosáhly věku 5-ti let, jelikož jejich předškolní vzdělávání je ze zákona povinné      

      a děti  s odloženou školní docházkou  na základě vyšetření školského

      poradenského  zařízení  a  odborného lékaře nebo klinického psychologa. *     

     2.   Děti narozené v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 ( 4- leté) **                            6   

     3.   Děti narozené v období od 1.9.2017 do 31.8.2018  ( 3 - leté)**                           3               

     4    Děti narozené v období od 1.9.2018 do 31.8.2019   ( 2- leté)**                           0 

     5.    Zvýhodněny budou děti s trvalým pobytem v obci, či ve spádových osadách           

       s vazbou na obec ***                                                                                                  2

      6.  Děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje.                                                 1    

      7.  Děti hlásící se k celodennímu provozu.                                                        1

      8   Děti se specifickými vzdělávacími potřebami.                                                        3                                                   

   *   Podmínkou nástupu k docházce od 1.9.2020 je nutné uhradit stravné a školné do

        31.8.2021 v případě, že rodiče zvolí formu školního stravování.

  **  V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte - datum narození ,všechny hodnocené       

         skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. k datu zápisu.

***   Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno   

místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2. písm. d) školského zákona.

 ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Vláda ČR se dnes odpoledne usnesla na tom, že se v pondělí 26. dubna 2021 kompletně otevřou mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.

V naší MŠ se tedy od 26. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ.

 

Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem , bez testování dětí a bez povinnosti nosit roušku

 

 

Budova současné mateřské školy vznikla přestavbou v roce 2004 a 2005 z pavilonu bývalé školní družiny místní základní školy, jejímž odloučeným pracovištěm se mateřská škola stala ke dni 1.1. 2003. Provoz v nové budově MŠ byl zahájen k  1.9. 2005.
V současné době je školou dvoutřídní s kapacitou 40 dětí a třemi pedagogickými pracovnicemi.  Provozní činnosti zastává jedna pracovnice.

Školní stravování je zajišťováno prostřednictvím školní jídelny základní školy, kde jsou pro MŠ vyhrazeny a přizpůsobeny prostory.