Školská rada

Vedení školy

Miloš Jíleček, ředitel školy, kvalifikace - VŠ/ped.fakulta

Hana Marková, zástupce ŘŠ, kvalifikace - VŠ/ped.fakulta

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ – 1. STUPEŇ
TŘÍDNÍ UČITELÉ – 2. STUPEŇ
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Významné funkce pedagogických pracovníků:

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Jeslínková
ICT koordinátor (výpočetní technika): David Jíleček
Protidrogový koordinátor: Radka Novosadová